Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

The Artistic Traditions of Non-European Cultures  (Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur) –  jest  pismem  poświęconym studiom nad pozaeuropejską sztuką i kulturą artystyczną oraz jej związkami ze sztuką Europy, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) i wydawanym przez Wydawnictwo Tako w Toruniu. Tom 1, opracowany  został przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika PISnSŚ) po polsku pt. Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur i ukazał się drukiem w 2009 roku. Od tomu 2  (2012)  pismo jest wydawane  w języku angielskim.

The Artistic Traditions of Non-European Cultures   is a journal, devoted to study of non-European art and artistic culture and its artistic relationships with art of Europe, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published by Tako  Publishing House in Torun. First volume  Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, prepared in Polish by Polish Society of Oriental Art  (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies), was published in 2009 year. From the second volume (2012) the journal is edited in English.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski  -  redaktor naczelny / editor-in-chief

Prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki / University of Łódź, PISnSŚ)

Aleksandra Görlich – scientific secretary 

 

KOMITET  NAUKOWY / ACADEMIC  BOARD

Dr Beata Biedrońska-Słota (PISnSŚ) -  przewodnicząca / head

Prof. dr hab.  Marzena Czerniak-Drożdzowicz (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Kraków; PISnSŚ),

Dr Ewa Kaminska (Uniwersytet Jagielloński /  Jagiellonian University, Kraków, PISnSŚ) 

Prof. dr  hab. Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts, Gdańsk; PISnSŚ),

Dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Kraków; PISnSŚ)

 

REDAKTOR JĘZYKOWY /  LANGUAGE EDITOR:

Steve Jones