Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

The Artistic Traditions of Non-European Cultures  (Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur) –  jest  pismem  poświęconym studiom nad pozaeuropejską sztuką i kulturą artystyczną oraz jej związkami ze sztuką Europy, przygotowywanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) i wydawanym przez Wydawnictwo Tako w Toruniu. Tom 1, opracowany  został przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu (poprzednika PISnSŚ) po polsku pt. Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur i ukazał się drukiem w 2009 roku. Od tomu 2  (2012)  pismo jest wydawane  w języku angielskim.

The Artistic Traditions of Non-European Cultures    is a journal, devoted to study of non-European art and artistic culture and its artistic relationships with art of Europe, prepared by the Polish Institute of World Art Studies, published by Tako  Publishing House in Torun. First volume  Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, prepared in Polish by Polish Society of Oriental Art  (forerunner of the  Polish Institute of World Art Studies), was published in 2009 year. From the second volume (2012) the journal is edited in English.

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Dr. Izabela Kopania (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk / Institute of Arts, Polish Academy of

                               Sciences, Warsaw; PISnSŚ),

Dr. Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts, Gdańsk; PISnSŚ),

Dr. Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Kraków; PISnSŚ),

 

KOMITET  NAUKOWY / ACADEMIC  BOARD

Dr. Beata Biedrońska-Słota (Muzeum Narodowe /  National Museum, Kraków; PISnSŚ)

Prof. Dr. hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /  Cardinal Stefan

                              Wyszyński University, Warszawa;  PISnSŚ),

Prof. Dr. hab. Jerzy Malinowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University,

                               Torun; PISnSŚ) – przewodniczący / head

 

REDAKTOR JĘZYKOWY /  LANGUAGE EDITOR:

Wojciech Ziółkowski  – English

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ)